Ga naar de hoofdinhoud

Garantie/klacht

Schade bij levering

Wij proberen de pakketten met alle zorg goed te verpakken en te versturen. Desondanks kan het altijd gebeuren dat er tijdens het vervoer beschadigingen onverhoopt optreden. Daarom is de koper verplicht om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te controleren. De eventuele schade dient dan zo snel mogelijk na ontdekking van het gebrek aan ons te worden gemeld, graag per e-mail met een foto, zodat wij de nodige actie zo snel mogelijk kunnen ondernemen.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient u een aankoopbewijs (bijvoorbeeld de factuur) per e-mail toe te sturen.

Garantiebepalingen

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Naast de wettelijke garantie heeft u bij ons standaard 2 tot 5 jaar garantie, afhankelijk van het merk van het artikel. Deze door ons verleende garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. De door ons aangeboden garantiebepalingen beperken zich enkel tot fabrieksfouten. Voor alle andere defecten, die opgetreden zijn door onjuist gebruik of er is enige vorm van slijtage voorgekomen, kunnen wij helaas geen garantie geven.

Als u van mening bent, dat bij ons gekocht product problemen aantoont en voor garantie in aanmerking komt, neem dan contact met ons op via info@sanitino.nl. Geef bij het onderwerp aan dat het om een garantie aanvraag gaat en beschrijf ons alstublieft zo specifiek mogelijk waar het probleem in zit, graag met foto´s en de desbetreffende factuur (of een ander bewijs van de aankoop). Op uw klachtmelding reageren wij binnen uiterlijk 3 werkdagen. Wij zullen uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen afhandelen. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan zult u op de hoogte gesteld worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden of neem gerust contact met ons op door te bellen naar 085 130 4661 of stuur een e-mail naar info@sanitino.nl.

Onze klachtafhandeling

Bent u niet tevreden over een product of de dienstverlening?

Uiteraard maken wij onbewust foutjes, maar daar zouden wij graag geïnformeerd over worden, zodat wij ons best kunnen doen om deze fouten te voorkomen en de klacht naar ieders tevredenheid proberen op te lossen.

Wij streven naar de beste service en klanttevredenheid en uw mening stellen wij zeer op prijs! Daarom vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail naar info@sanitino.nl aan de afdeling klantenservice door te geven. Wij zullen uw klacht binnen 3 dagen na ontvangst inhoudelijk beantwoorden.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

naar boven